• slider
  • slider

Vấn đề liên quan nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư

Thông qua đấu thầu, chủ đầu tư nắm được quyền chủ động hoàn toàn. Bởi lý do là, khi mà đã có sự chuẩn bị toàn bộ kỹ càng về tất cả tất cả mặt trước lúc đầu tư mới tiến hành mời thầu và tổ chức đấu thầu để chọn lựa nhà thầu xây dựng.

Nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư

Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn, đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của giai đoạn sáng tạo bắt buộc cơ ở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định cho hầu hết lĩnh vực hoạt động của đất nước và xã hội dưới hầu hết hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và tiên tiến hoá tài sản cố định). Cộng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh và vững chắc của nền kinh tế, quy mô hoạt động xây dựng của nước ta ngày càng mở rộng, thị trường xây dựng ngày càng sống động, tính xã hội của công đoạn chế tạo sản phẩm xây dựng ngày càng cao. 

Qua đấy phương thức lựa sắm tổ chức nhận nhà thầu xây dựng thông qua đấu thầu đã bước đầu hình thành trên cơ sở trở nên lớn mạnh, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của nó. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quy mô hoạt động xây dựng của nước ta ngày càng mở rộng, thị trường xây dựng ngày càng sống động, tính xã hội của quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng ngày càng cao, qua đó phương thức lựa chọn tổ chức nhận thầu thông qua đấu thầu đã bước đầu hình thành và ngày càng phát triển, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của nó.
 

Đấu thầu xây dựng giữa các nhà đầu tư
Đấu thầu xây dựng giữa các nhà đầu tư

Thứ nhất: Đối với chủ đầu tư

Đấu thầu giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm được vốn đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Vì trong đấu tranh diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu và chủ đầu tư lưạ chọn những nhà thầu đáp ứng gay gắt những yêu cầu của mình đề ra: giá thành hợp lý, đảm bảo đúng tiến độ thi công chất lượng công trình tốt. Do đó sẽ tiết kiệm được tối đa vốn bỏ ra. Thông qua đấu thầu, chủ đầu tư nắm được quyền chủ động hoàn toàn. Bởi vì, chỉ khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng về tất cả mọi mặt trước khi đầu tư mới tiến hành mời thầu và tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu.

>>>Xem thêm: Cơ hội nhà thầu xây dựng nhờ vào đâu?

Tuy nhiên để đánh giá được đúng các hồ sơ dự thầu, đảm bảo tính công bằng trong đấu thầu, đòi hỏi các cán bộ của chủ đầu tư phải có trình độ nhất định. Việc quản lý một dự án đầu tư với bên B cũng đòi hỏi các cán bộ phải tự nâng cao trình độ của mình để đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Kết quả là thúc đẩy việc nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ kinh tế, kỹ thuật của bên chủ đầu tư.
 

Kí kết hợp đồng đầu tư xây dựng
Kí kết hợp đồng đầu tư xây dựng

Thứ 2: Đối với các nhà thầu

Trước hết phương thức đấu thầu sẽ phát huy tính chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội tham gia dự thầu và đấu thầu, các nhà thầu sẽ phải tích cực tìm kiếm các thông tin do các chủ đầu tư đang mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên thị trường, gây dựng các mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, tự tìm cách tăng cường uy tín của mình để có thể nắm bắt được các cơ hội dự thầu. Việc tham gia dự đấu thầu, trúng thầu và tiến hành thi công theo hợp đồng làm cho nhà thầu phải tập trung nguồn vốn của mình vào một điểm đầu tư, ngay từ quá trình tham gia đấu thầu.

Nếu trình độ kỹ thuật công nghệ của nhà thầu không cao thì cũng khó có cơ hội trúng thầu hoặc nếu có trúng thầu thì cũng do trình độ thi công, năng lực quản lý của nhà thầu thấp kém dẫn đến dễ bị lỗ. Thực tế này đòi hỏi các nhà thầu phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt như: tổ chức quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị, có như vậy mới đảm bảo thắng thầu, đảm bảo hiệu quả đồng vốn của mình bỏ ra là có lãi, mặt khác nâng cao được trình độ thi công công trình, nâng cao uy tín được trên thị trường.
 

Nhà thầu xây dựng tiến hành đo đạc
Nhà thầu xây dựng tiến hành đo đạc

 
Trên thực tế, để duy trì chất lượng, tính hiệu quả những công trình xây dựng thì công tác bảo trì, nghiệm thu là khâu rất quan trọng. Về vấn đề này, dự thảo thông tư cũng nêu rõ, ngoại trừ các căn cứ nghiệm thu như kết quả khoan trắc, tiến hành đo đạc, bản thiết kế hoàn công… thì thành phần trực tiếp nghiệm thu đều bắt buộc đầy đủ các bên liên quan.

Đấu thầu giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm được vốn đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Vì ham muốn quyền lợi tư nên có sự phân chia quyền lợi gay gắt giữa các nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư lưạ mua các nhà thầu đáp ứng gay gắt những yêu cầu của mình đề ra: mức giá logic, đảm bảo đúng tiến độ thi công chất lượng công trình thấp. vì thế sẽ tiết kiệm được tối đa vốn bỏ ra. Hoạt động đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tập trung (vốn từ Ngân sách Nhà nước).
 

Hội nghị đầu tư đấu thầu xây dựng
Hội nghị đầu tư đấu thầu xây dựng


Đấu thầu dựa trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu trên mọi mặt (tài chính, kỹ thuật) nên nó thúc đẩy các đơn vị đấu thầu tăng cường trình độ, hiệu quả về mọi mặt. Qua đấu thầu chủ đầu tư sẽ chọn được nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá hợp lý nhất đồng thời đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Qua hơn hai năm thực hiện quy chế đấu thầu theo nghị định 43/CP, hơn một năm thực hiện sửa đổi bổ sung quy chế đấu thầu theo NDD 93/CP và hiện nay là quy chế đấu thầu theo NĐ 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

>>>Xem thêm: Xử lý bụi bằng phương pháp ướt hiệu quả

Có thể thấy rõ phương thức đấu thầu đã từng bước thay thế phương thức chỉ định thầu (mang nhiều tiềm ẩn tiêu cực trong nền kinh tế thị trường), đồng thời tính quan hệ của nó cũng được thể hiện rõ: chỉ tính các gói thầu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 96 gói thầu với giá trị trúng thầu là 2.390 triệu USD (so với giá dự kiến ban đầu là 2.782 triệu USD tiết kiệm được 14,09%). Các dự án khác ở các bộ, ngành, địa phương nhờ áp dụng phương thức đấu thầu, giá trúng thầu đều giảm so với dự toán phê duyệt là từ 8-10%.
 

Công trình đấu thầu xây dựng
Công trình đấu thầu xây dựng


Hoạt động đấu thầu góp phần đổi mới cơ chế quản lý hành chính Nhà nước trong hoạt động đầu tư và xây dựng. Trước đây trong xây dựng cũng như trong các ngành kinh tế khác, Nhà nước quản lý toàn bộ trong việc quyết định xây dựng công trình nào, vốn, đề xuất giải pháp kỹ thuật, thời gian, do đơn vị nào thi công... Trong cơ chế thị trường hiện nay với hoạt động đấu thầu được áp dụng thì Nhà nước chỉ còn quản lý sản phẩm cuối cùng, tức là công trình hoàn thành với chất lượng đảm bảo.

Việc thi công mua vật tư, thời gian thi công từng hạng mục công trình, đặc biệt là giá công trình tùy thuộc vào khả năng từng nhà thầu khác nhau. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng bây giờ chủ yếu chuyển sang việc nghiên cứu ban hành các chính sách, quy chế về xây dựng để điều chế về lĩnh vực này cho phù hợp với cơ chế thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay, phương thức đấu thầu ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt và vai trò quan trọng của nó đối với chủ đầu tư, nhà thầu và Nhà nước. 

Do đó việc áp dụng phương thức này và hoạt động kinh doanh, xây dựng là tất yếu để nhằm đảm bảo lại lợi ích chính đáng cho người lao động cho doanh nghiệp và cho Nhà nước. Tuy nhiên để đánh giá được đúng các hồ sơ dự thầu, để chắc chắn yếu tố công bằng trong đấu thầu, cần có những cán bộ của chủ đầu tư phải có khả năng nhất định.Việc quản trị một hợp đồng có bên kia, và vì thế cũng phải yêu cầu các cán bộ buộc phải tự nâng cao trình độ của mình để thỏa mãn được có đề nghị thực tế. Kết quả là thúc đẩy việc tăng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ kinh tế, kỹ thuật của bên chủ đầu tư.

Tags: hiệp hội nhà thầu xây dựng tphcm, hiệp hội nhà thầu xây dựng sài gòn, nhà thầu xây dựng hcm, danh bạ hiệp hội xây dựng, danh sách nhà thầu, tổng thầu xây dựng, hiệp hội tư vấn xây dựng việt nam, nhà thầu xây dựng an phong.

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo
Trang chủ