• slider
  • slider

Vấn đề liên quan nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư

Thông qua đấu thầu, chủ đầu tư nắm được quyền chủ động hoàn toàn. Bởi lý do là, khi mà đã có sự chuẩn bị toàn bộ kỹ càng về tất cả tất cả mặt trước lúc đầu tư mới tiến hành mời thầu và tổ chức đấu thầu để chọn lựa nhà thầu xây dựng.

Nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư

Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn , đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cộng của giai đoạn sáng tạo bắt buộc cơ ở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định cho hầu hết lĩnh vực hoạt động của đất nước và xã hội dưới hầu hết hình thức ( xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và tiên tiến hoá tài sản cố định). cộng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh và vững chắc của nền kinh tế, quy mô hoạt động xây dựng của nước ta ngày càng mở rộng, thị trường xây dựng ngày càng sống động, tính xã hội của công đoạn chế tạo sản phẩm xây dựng ngày càng cao, qua đấy phương thức lựa sắm tổ chức nhận nhà thầu xây dựng thông qua đấu thầu đã bước đầu hình thành trên co sở trở nên lớn mạnh, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của nó.
 
Trên thực tế, để duy trì chất lượng, tính hiệu quả những công trình xây dựng thì công tác bảo trì, nghiệm thu là khâu rất quan trọng. Về vấn đề này, Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, ngoại trừ các căn cứ nghiệm thu như kết quả khoan trắc, tiến hành đo đạc, bản thiết kế hoàn công… thì thành phần trực tiếp nghiệm thu đều bắt buộc đầy đủ các bên liên quan
 

Nhà thầu xây dựng tiến hành đo đạc
 
Đấu thầu giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm được vốn đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Vì ham muốn quyền lợi tư nên có sự phân chia quyền lợi gay gắt giữa các nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư lưạ mua các nhà thầu đáp ứng gay gắt những yêu cầu của mình đề ra: mức giá logic, đảm bảo đúng tiến độ thi công chất lượng công trình thấp. vì thế sẽ tiết kiệm được tối đa vốn bỏ ra.
 

Nhà thầu xây dựng hồ sơ
 
Tuy nhiên để đánh giá được đúng các hồ sơ dự thầu, để chắc chắn yếu tố công bằng trong đấu thầu, cần có những cán bộ của chủ đầu tư phải có khả năng nhất định.Việc quản trị một hợp đồng có bên kia, và vì thế cũng phải yêu cầu các cán bộ buộc phải tự nâng cao trình độ của mình để thỏa mãn được có đề nghị thực tế. Kết quả là thúc đẩy việc tăng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ kinh tế, kỹ thuật của bên chủ đầu tư

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo
Trang chủ