• slider
  • slider

Tầm quan trọng của việc chọn lựa nhà thầu xây dựng giỏi

Đối với nhiều nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp đã từng thi công qua nhiều công trình, họ sẽ có được kinh nghiệm thi công phong phú và hoạch đinh phương án triển khai thi công khả thi nhất đối với căn nhà bạn dự định xây dựng. Chính sự quản lý chặt chẽ về nhân công, vật liệu và biện pháp thi công sẽ giúp cho công trình thi công có được trình tự kỹ thuật, giảm thiểu nhiều rủi ro và đảm bảo chất lượng cho công trình.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;
b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu”

-> Do vậy, chỉ vì có 1 số nhà thầu mới đáp ứng được yêu cầu để tham gia đấu thầu hạn chế, nên bắt buộc phải lập danh sách ngắn để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu

Theo đó, chủ đầu tư phải xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 3 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu; các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu

 


Lựa chọn nhà thầu


Lựa chọn nhà thầu xây dựng có năng lực

Khi bạn lựa chọn được nhà thầu xây dựng có năng lực thi công  đồng nghĩa với việc họ đã  từng ứng dụng nhiều kiểu dáng kiến túc, nội thất và vật liệu khác nhau, cho nên khi lựa chọn vật liệu trang trí cho ngôi nhà họ sẽ đánh giá được sự phù hợp của vật liệu khi đưa vào dùng, đảm bảo được tính hiệu quả làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi nhà và nâng cao tính thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn.
Đã là một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp thì họ đã tiêu thụ một số lượng lớn vật liệu, dù ít hay nhiều họ cũng được ưu tiên hơn trong việc mưa  vật liệu như: giá cả vật liệu, chiết khấu doanh số, khuyến mãi, ưu đãi người mua...nên lúc nhận thầu bao vật tư thì giá xây nhà cũng sẽ thấp hơn là chính bạn tự đi mưa vât tư. Bên cạnh đó, thì trường vật liệu xây dựng hiện nay thường xuất hiện nhiều hàng gian, hàng giả vì vậy nếu bạn tự đi tìm thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong vấn đề này. Đồng thời, do công trình thi công có chế độ bảo hành theo quy định, bắt buộc sẽ không để xảy ra tình trạng pha trộn để phải bồi thường giá trị hơn nhiều lần.
Đơn giá xây dựng nhà phụ thuộc vào năng lực, uy tín và trách nhiệm của mỗi nhà thầu. Nhà thầu xây dựng càng uy tín cao, trách nhiệm, sản phẩm càng có chất lượng đảm bảo, tính thẩm mỹ cao thì giá cả phải càng hợp lý. 

 

Nhà thầu xây dựng

Xem xét các quy trình làm việc của nhà thầu xây dựng

Quy trình làm việc cũng là một yếu tố để đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng , đối với nhà thầu chuyên nghiệp thì thường họ sẽ hổ trợ hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của đầu tư, bên cạnh việc giúp chủ đầu tư hiểu rỏ nội dung công việc thì cũng giúp cho việc hợp tác thi công xây dựng được rỏ ràng và minh bạch hơn, Từ hồ sơ thiết kế sẽ thiết lập được dự toán chi tiết công trình và là cơ sở để soạn thảo nội dung phụ lục hợp đồng, giúp cho việc thi công mang tính pháp lý cao hơn, đồng thời thì việc hợp tác tránh được các hiểu lầm không đáng có về sau. ( trong trường hợp này chủ đầu tư có thể nhờ một đơn vị chuyên môn để thẩm định và đánh giá chất lượng và tính khả thi của hồ sơ thiết kế)

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo
Trang chủ