• slider
  • slider

Phân loại giới từ trong học tiếng Đức nâng cao

Giới từ luôn có một vị trí rất quan trọng dù là trong bất cứ ngôn ngữ nào. Khi chúng ta bắt đầu với một ngôn ngữ mới thì việc sử dụng giới từ phù hợp với ngữ cảnh không hề dễ dàng. Các giới từ khi sử dụng với những từ ngữ khác nhau sẽ có nghĩa khác nhau và áp dụng trong từng hoàn cảnh nhất định.
Vì vậy, nắm chắc các giới từ và cách sử dụng các giới từ trong tiếng Đức là một việc vô cùng quan trọng mà bất cứ ai mới bắt đầu học tiếng Đức cũng cần phải lưu ý.Rõ ràng để có thể sử dụng giới từ có hiệu quả thì bạn cần nắm rõ các loại giới từ và vị trí cách dùng của giới từ trong câu.

1. Phân loại giới từ trong tiếng Đức.

Giới từ là từ loại chỉ mối liên quan giữa các từ, cụm từ trong câu.

Giới từ trong tiếng Đức được phân loại thành các dạng bao gồm: giới từ chỉ địa điểm, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ cách thức, nguyên nhân hoặc mục đích. Để học tiếng đức nâng cao hiệu quả chắc chắn bạn cần nắm rõ về giới từ.

Giới từ chỉ địa điểm

học tiếng đức nâng cao
học tiếng đức nâng cao
>> xem thêm http://kinhnghiemgiamcan.net/details/hoc-tieng-duc-hieu-qua-voi-6-thi.html

Những giới từ này được sử dụng để trả lời cho câu hỏi: Wo/Woher/Wohin. Giới từ chỉ địa điểm sẽ đi kèm với các danh từ là tên các địa điểm xác định.

Các giới từ thường dùng trong nhóm này bao gồm: unter, auf, neben, hinter, vor, in, an,….

Giới từ chỉ thời gian: Những giới từ này được sử dụng trả lời cho các câu hỏi: Wann/Um wie viel Uhr/Bis, Seit wann. Giới từ chỉ thời gian dùng để xác định thời gian cho câu, sẽ đi kèm với các từ chỉ giờ, ngày, tháng, năm, mùa, thế kỉ …

Một số giới từ chỉ thời gian thường dùng là: vor, nach, gegen, an, bis, in, von, seit, um,….

Giới từ chỉ cách thức, nguyên nhân hoặc mục đích

Những giới từ này sử dụng trả lời cho các câu hỏi: Wie, Warum, Wozu, Wieso. Giới từ chỉ nguyên nhân nhằm truyền tải nguyên nhân, giải thích cho mệnh đề trước nó còn giới từ chỉ cách thức có mục đích diễn tả hoạt động của hành động trong câu.

Các giới từ thường dùng là: ohne, mit, gegen, aufgrund, dank,….

 
học tiếng đức

2. Vị trí và cách dùng của giới từ.


Mỗi giới từ trong tiếng Đức đều có cách dùng nhất định, có thể đứng trước danh từ và đại từ trong câu hoặc đi kèm với động từ.

Giới từ đứng trước danh từ hoặc đại từ trong câu

Khi giới từ đứng trước danh từ và đại từ thì danh từ hoặc đại từ đó phải được chia tương ứng. Có 3 cách chia tương ứng đó là Dativ, Akkusativ và Genativ.

Sẽ có những giới từ dùng được cả với Dativ và Akkusativ, những giới từ như thế được gọi là Wechselpräpositionen. Tuy nhiên dùng với mỗi loại sẽ có ý nghĩa khác nhau.
học tiếng đức nâng cao
học tiếng đức nâng cao

Nếu động từ trong câu thể hiện sự thay đổi về hướng, địa điểm thì dùng với Akkusativ. Ngược lại thì Dativ dùng với động từ mô tả trạng thái tĩnh. Akkusativ dùng với vị ngữ trực tiếp còn Dativ dùng với vị ngữ gián tiếp.

Các giới từ với 3 cách dùng này khá rắc rối và khó nhớ vì vậy các bạn cần lưu ý và nên hệ thống thành 3 cột tương ứng với 3 cách chia để dễ học hơn.

Giới từ đi kèm động từ

Trong tiếng Đức cũng có một số động từ đi kèm với giới từ sẽ cho những nghĩa khác nhau.
 
>> xem thêm http://hoctiengduconline.net/details/phuong-phap-hoc-tieng-duc-nang-cao-ky-nang-toan-dien.html


học tiếng đức


Dưới đây là một số động từ đi kèm với giới từ mang nghĩa đặc biệt:

achten auf – Chú ý, lưu ý
ankommen auf – Đến nơi, tới nơi, phụ thuộc vào yếu tố gì, còn tùy thuộc vào….
anlegen auf – Thiết kế, mặc, đội, mang
sichanpassen an – Thích nghi với, làm quen với, thích ứng…
antworten auf – Trảlời, đáp trả, đáp lại
sichärgernüber – Tứcgiận, bực mình..
aufpassen auf – Chăm sóc, săn sóc, để ý, chú ý
ausleihen an – mượn, vay
sichbedankenfür – cảm ơn, biế tơn
Berichtenüber – báo cáo, tường thuật, thuật lại
sichbeschwerenüber – khiếu nại, than phiền, kêu ca
bitten um – yêu cầu, xin, đề nghị

Đây là một số giới từ đi kèm với động từ thường được sử dụng ngoài ra còn rất nhiều. Cách duy nhất để bạn có thể thành thạo sử dụng giới từ trong tiếng Đức là bạn phải học thuộc chúng và luyện tập và sử dụng thường xuyên.

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo
Trang chủ